Grafik

Zajęcia jogi odbywają się od dwóch osób.

Zajęcia jogi zostaną odwołane jeżeli 2 godziny przed ich rozpoczęciem nie będą zapisane minimum dwie osoby.

Zajęcia jogi na 6:30 będą odwoływane o godzinie 21:00 dnia poprzedniego jeżeli nie będą wpisane minimum dwie osoby do tej godziny.